023 986 245 |078 272 785

ភាសា :

ប្រធានបទស្តីអំពីកម្មវិធី “Success” របស់ទូរទស្សន៏MYTV

2020-05-11 09:34:56

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៩:៣០ នាទីព្រឹក ក្រុមការងាររបស់MYTV ធ្វើការចុះសម្ភាសទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទស្តីអំពីកម្មវិធី “Success” ជាមួយលោកមេធាវី​ លី រដ្ឋធី​ ប្រធានក្រុមមេធាវី​ នៃក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ។

សូមចុចចូលLink ខាងក្រោម

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1289422754779122

...
សកម្មភាពវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ២០១៩...

នៅរាត្រី ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមមេធាវីបានរៀបចំពិធីជប់លៀងប្រចាំ...

2020-05-11 09:16:35

...
សកម្មភាពកម្មវិធីមនុស្សធម៌...

កម្មវិធីមនុស្សធម៌ ជាកម្មវិធីមួយដ៏សំខាន់របស់ក្រុមមេធាវី ដែលតែងតែធ្វើជារ...

2020-05-11 09:12:00

...
សកម្មភាពការទស្សនាប្រាសាទអង្គរតូច និងអង្គរធំ...

នៅពេលរសៀល ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដ៏ដែល ក្រុមមេធាវីបានធ្វើដំណើរដោយថ្...

2020-05-08 14:11:38

...
សកម្មភាព ឡើងភ្នំក្បាលស្ពាន កម្មវិធីមនុស្សធម៌ និងពិធីជប់លៀង ប្រចាំឆ្នាំ...

"English Below" សកម្មភាព ឡើងភ្នំក្បាលស្ពាន កម្មវិធីមនុស្សធម៌ និងពិធីជប...

2020-05-08 11:33:59