023 986 245 |078 272 785

ភាសា :

លេខទំនាក់ទំនង​៖

+855 23 986 245

+855 78 272 785

បណ្តាញសង្គម

info@ciclg.com

info@ciclg.com

www.ciclg.com

អគារលេខ​ ៤៥៣៥ ផ្លូវ ១០០៣ ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា