023 986 245 |078 272 785

ភាសា :

សកម្មភាពកម្មវិធីមនុស្សធម៌

2020-05-11 09:12:00

 

កម្មវិធីមនុស្សធម៌ ជាកម្មវិធីមួយដ៏សំខាន់របស់ក្រុមមេធាវី ដែលតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីចូលរួមចំណែកកិច្ចការសង្គម និងជួយដល់កុមារ ដែលកំពុងត្រូវការសម្ភារៈសម្រាប់សិក្សា ។ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមមេធាវី បានផ្តល់ជូននូវសម្ភារៈសិក្សា ថវិកា និងនំ មួយចំនួន ដល់កុមារ និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៅសាលាបឋមសិក្សាថ្មជល់ ឃុំត្បែង ស្រុក​បន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប ។ នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាថ្មជល់ មានថ្នាក់រៀនចំនួន ៧ថ្នាក់ ដែលមានសិស្សចំនួន ១៥៤នាក់ និងគ្រូចំនួន ៩នាក់ ។ ក្រុមមេធាវីបានត្រៀមនូវសម្ភារៈសិក្សាដូចជា កាបូប សៀវភៅ  ប៊ិច ខ្មៅដៃ បន្ទាត់ ជ័រលុប និងប្រដាប់ខួងខ្មៅដៃ រួមទាំងថវិកា និងនំ សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ២០០នាក់ និងគ្រូចំនួន ៩នាក់ ។ សម្ភារៈសិក្សា ដែលនៅសល់ ក្រុមមេធាវី បានប្រគល់ជូនសាលាដើម្បីរក្សាទុក និងប្រើប្រាស់នៅពេលសិស្សមានការខ្វះខាត ។ នៅក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះដែរ មេធាវី និងសមាជិក-សមាជិក បានចូលរួមថវិកា និងរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំ ធ្វើអោយកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដំណើរការទៅប្រកបដោយភាពរលូន និងទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌គ្រប់ៗគ្នា ។ ក្រុមការងារបានសង្កេតឃើញថាកុមារ មានការត្រេកអរ និងការពេញចិត្តនូវសម្ភារៈសិក្សាពីក្រុមមេធាវី ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានសម្ដែងអារម្មណ៍រីករាយដែលកុមារបានទទួលថវិកា នំ និងសម្ភារៈសិក្សាថ្មី សម្រាប់សិក្សា ។

...
ពាក្យស្លោក របស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ...

ពាក្យស្លោក របស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ៖ ស្មោះត្រង់ន...

2021-05-19 09:55:25

...
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ "ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ"...

(English Below) វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ "ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលន...

2021-01-29 09:53:39

...
សកម្មភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ «ការរៀបចំពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» ...

សកម្មភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ «ការរៀបចំពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» ...

2021-01-29 09:45:34

...
កម្មវិធីដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្ត...

កម្មវិធីដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្ត...

2021-01-29 09:24:08